بازدید رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نوید دانایی و معاونت محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر پرویز کوخایی از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

کمیته تحقیقات دانشجویی

بازدید رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نوید دانایی و معاونت محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر پرویز کوخایی از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

حضور رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نوید دانایی و معاونت محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر پرویز کوخایی در جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

دیدار ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نوید دانایی و معاونت محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر پرویز کوخایی با شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 

جناب آقای دکتر دانایی، از بنیان گذاران کمیته تحقیقات و دبیر اولین همایش کشوری دانشجویی، امروز مورخه 1 خرداد 98 از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بازدید کردند.

ایشان در نطقی، با بیان سابقه ی کمیته تحقیقات، در مورد موانع بر سر راه و خاطرات گذشته با اعضا شورا گفت و گو کردند. از اساسی ترین فرمایشات ایشان، تاکید ویژه ای بر به یادگیری کار گروهی و حمایت از فناوری بود.

از نکات قابل توجه این جلسه، بازدید از آرشیو عکس های کمیته تحقیقات از سال 73 به بعد توسط دکتر دانایی و یاداوری خاطرات گذشته بود.

 در انتها به منظور تقدیر و تشکر از زحمات خالصانه و حمایت های ریاست محترم دانشگاه، لوحی به یادبود از طرف شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی خدمت جناب آقای دکتر دانایی تقدیم شد.

 

کلمات کلیدی
پویا یوسفلی
تهیه کننده:

پویا یوسفلی