جلسه معارفه سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

کمیته تحقیقات دانشجویی

جلسه معارفه سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

جلسه معارفه سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، سرکار خانم دکتر رقیه محمدی، با حضور سرپرست پیشین جناب آقای دکتر باقری برگزار گردید.

جلسه معارفه سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

 

جلسه معارفه سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، سرکار خانم دکتر رقیه محمدی، با حضور سرپرست پیشین جناب آقای دکتر باقری  و جمعی از اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات برگزار گردید.

در این جلسه، ضمن مرور نکات مثبت، پیشرفت ها و نقاط قوت کمیته تحقیقات دانشجویی طی سالیان گذشته، موارد نیازمند تلاش بیشتر مورد بررسی قرار گرفت و چشم انداز فعالیت های کمیته برای سال آتی زیر نظر سپرست پیشین و فعلی کمیته ترسیم گردید.

در ادامه سرکار خانم دکتر محمدی، از بخش های مختلف کمیته و  زیرساخت های موجود کمیته در دانشگاه بازدید به عمل آوردند.

لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
سمیرا شیخ
تهیه کننده:

سمیرا شیخ