مدرسه تابستانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

کمیته تحقیقات دانشجویی

مدرسه تابستانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

دومین مدرسه تابستانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، 23 تا 26 شهریور ماه 1398 در محل پردیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار خواهد گردید.

دومین مدرسه تابستانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
 
مهلت ثبت نام: ٢٠ شهريور                                          ثبت نام و اطلاعات بيشتر:09369227637
 
کلمات کلیدی