هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان | هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان | محورهای همایش: | مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد در بخش های ویژه ICU, CCU & PICU | مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد درمراحل پایانی بیماری کلیوی ESRD | مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد در پرستاری اورژانس | مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد در کووید-۱۹ | علوم پایه و بالین پزشکی | توانبخشی و پیراپزشکی | علوم تغذیه و صنایع غذایی | بهداشت و خدمات درمانی | دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان مهلت ارسال مقالات: یکم بهمن ماه ۱۴۰۰ https://arcsem.ir/

هفتمین همایش پژوهشی

 | هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان |
 
محورهای همایش: 
 
| مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد در بخش های ویژه ICU, CCU & PICU
| مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد درمراحل پایانی بیماری کلیوی ESRD
| مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد در پرستاری اورژانس
| مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد در کووید-۱۹
| علوم پایه و بالین پزشکی
| توانبخشی و پیراپزشکی
| علوم تغذیه و صنایع غذایی
| بهداشت و خدمات درمانی
| دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان
 
مهلت ارسال مقالات: 
یکم بهمن ماه ۱۴۰۰
 

لینک کوتاه خبر :
سمیرا شیخ
تهیه کننده:

سمیرا شیخ

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید *