کمیته ی تحقیقات دانشجویی

پنجمین همايش پژوهشي ساليانه دانشگاه

با افتخار پنجمین همايش پژوهشي دانشگاه در اسفند ماه سال جاري برگزار مي گردد.

با افتخار  به استحضار همه ی اساتید گرامی، محققین عزیز و دانشجویان میرساند، "پنجمین همايش پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان" در اسفند ماه سال جاري برگزار مي گردد.

اين همايش مانند ادوار گذشته فرصت مناسبي جهت به اشتراك گذاشتن يافته ها و بيان آخرين پيشرفت ها توسط محققين داخل دانشگاه و خارج دانشگاه است.
لازم به ذکر است نگاه ويژه اين همايش علوم پیراپزشکی و سلامت است.
از این رو، از محققین عزیز در تمام حوزه هاي علوم پزشكي دعوت به عمل می آید تا مثل سال های گذشته، با به اشتراک گذاشتن دستاورد های ارزشمند خود، در پربار شدن هر چه بیشتر این رویداد علمی سهیم باشند.

سایت همایش:

arcsem.ir

کلمات کلیدی