کمیته تحقیقات دانشجویی

کارگاه مجازی تحلیل آماری تکنیکال با نرم افزار SPSS

 کارگاه مجازی تحلیل آماری تکنیکال با نرم افزار SPSS

کارگاه مجازی تحلیل آماری تکنیکال با نرم افزار SPSS برگزار گردید.

کارگاه مجازی تحلیل آماری

کارگاه مجازی تحلیل آماری تکنیکال با نرم افزار SPSS با تدریس جناب آقای دکتر حامد رنجبر، استادیار دانشگاه و عضو پیوسته انجمن مدیریت آمریکا، دوشنبه ۲۶خرداد ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار گردید.
محورهای تدریس:
  1. آشنایی با محیط نرم افزار
  2. ساخت متغییرهای اماری، مقیاس‌های سنجش آماری
  3. کاربرد شاخص های مرکزی و پراکندگی آمارتوصیفی
  4. کاربرد و اجرای سنجش نرمالیتی داده ها
  5. کاربرد تکنیک‌های انتخاب و نمونه برداری تصادفی
  6. تحلیل های مبتنی برگشتاور‌های پیرامون میانگین
لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید *