ارتباط با ما

آدرس دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی:
سمنان، کیلومتر٥ جاده دامغان، مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، طبقه زیرین کتابخانه مرکزی، کمیته تحقیقات دانشجویی

مسئول دفتر: خانم معینی

شماره تماس و فکس: ۰۲۳۳۳۶۵۴۳۵۹

رایانامه: Src@semums.ac.ir

 

 صفحات اینستاگرامی کمیته تحقیقات :

 https://instagram.com/rehabsrcsem

https://instagram.com/semumssrcd

https://instagram.com/semums.src