ردیف عنوان کارگاه تاریخ برگزاری وضعیت
1 مدرسه ی تربیت پژوهشگر اردیبهشت 1397 برگزار شد
2 پروپوزال نویسی مهر 1397 برگزار شد