ردیف نام کارگاه واحد برگزار کننده گروه هدف تاریخ برگزاری سخنران توضیحات
1  
 روش کار و جدول متغییر

 

کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری دانشجویان     6 خرداد ماه 
  سرکار خانم دکتر فاطمه مقدس
            جناب آقای دکتر مجتبی سلطانی
 

 

ویدئو:

https://eduvc1.semums.ac.ir/p8scm6d6xnf9/ 

https://eduvc1.semums.ac.ir/pxe0vi3vx5h6/

 Passcode:semums

2  سرچ سیستماتیک و بررسی متون  کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری دانشجویان     7 خرداد ماه   
     جناب آقای دکتر نصیر امانت

 

 

ویدئو:

https://eduvc1.semums.ac.ir/pvlhb5o5rrxp/

 Passcode:semums 

3  آشنایی با مقاله‌نویسی  کمیته تحقیقات دانشکده توانبخشی  دانشجویان    4و5 خردادماه   دکتر روح الله فلاح

 

ویدئو :

جلسه اول وبینار
 
 
جلسه دوم وبینار
 
 
 
 
4 جست و جوی اختراعات داخلی و خارجی  کمیته تحقیقات دانشکده توانبخشی

 دانشجویان

اساتید

پژوهشگران

 ۲۳ خرداد ماه جناب آقای مهندس سید محمدرضا خاتمی 

 

ویدئو:

https://eduvc1.semums.ac.ir/p2oh6ym1q4h0/

 Passcode:semums

نتایج نظرسنجی

 

5  آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران [نوپا] کمیته تحقیقات دانشکده توانبخشی  

دانشجویان

اساتید

پژوهشگران

۲۷ تیر   دکتر پیام کبیری 

 

ویدئو:

https://eduvc1.semums.ac.ir/p649df2oly2h/ 

Passcode:semums

نتایج نظرسنجی

6  Research gate کمیته تحقیقات دانشکده توانبخشی

دانشجویان

اساتید

پژوهشگران

 
 ۲۶ تیر ماه  فریبا رمضانی 

 

 ویدئو:

https://eduvc1.semums.ac.ir/p9qrrfx3byyt/

Passcode:srcsemums

نتایج نظرسنجی

7  تولید محتوای آموزشی کمیته تحقیقات دانشکده توانبخشی

دانشجویان

اساتید

پژوهشگران

 
۱۴ مرداد ماه   زهرا کوهساری 

 

 ویدئو:

https://eduvc1.semums.ac.ir/pct85fnjtshv/

Passcode:srcsemums

نتایج نظرسنجی

8  روش تحقیق  کمیته تحقیقات دانشکده توانبخشی  

دانشجویان

اساتید

پژوهشگران

۲۵مرداد   
دکتر مجید میرمحمدخانی
دکتر سجاد رحیمی

 

 ویدئو:

https://eduvc1.semums.ac.ir/pva79cuf5zl8/

Passcode:srcsemums

نتایج نظرسنجی

9  جست و جو منابع الکترونیکی  کمیته تحقیقات دانشکده توانبخشی

دانشجویان

اساتید

پژوهشگران

 
 ۳۱ مرداد دکتر مرجان مومنی 

 

ویدئو:

https://eduvc1.semums.ac.ir/pli2kx08u2xc/

Passcode:srcsemums

نتایج نظرسنجی

10 نحوه‌ی سرچ پیشرفته مقاله و Google Scholar کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکی  

دانشجویان

پژوهشگران

۹ شهریور  دکتر محمد اسمعیلی نژاد 
11 مروری بر روش‌های کشیدن دندان کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکی

دانشجویان

پژوهشگران

 
13 و 27 شهریور دکتر سید وحید دهناد
12 google docs کمیته تحقیقات دانشکده توانبخشی

دانشجویان

اساتید

پژوهشگران

 
۱۲ شهریور ماه سمیرا شیخ

ویدئو: 

https://eduvc1.semums.ac.ir/p18iklkqp9r1/

Passcode:srcsemums

نتایج نظرسنجی

13 نشست علمی بین المللی مجازی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی کمیته تحقیقات دانشکده توانبخشی

دانشجویان

اساتید

پژوهشگران

 
 16شهریور ماه دکتر شاپور جابرزاده

14  ارکید کمیته تحقیقات دانشکده توانبخشی

دانشجویان

پژوهشگران

 
۱۹ شهریور ماه  شمیم السادات جنانی

 

ویدئو: 

https://eduvc1.semums.ac.ir/po4nip4iiq8c/

Passcode:srcsemums

نتایج نظرسنجی

15 نور و لیزر در دندانپزشکی کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکی  

دانشجویان

پژوهشگران

31 شهریور و 17 مهر دکتر الهام سادات افراز   
16 نحوه‌ی رفرنس‌دهی EndNote کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکی

دانشجویان

پژوهشگران

 
 ۶ مهر دکتر محمد اسمعیلی نژاد