اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

شروع فعالیت از آبان ماه 99 به مدت یکسال

اعضای محترم هیئت علمی

خانم دکتر شبنم سوهانیان استادیار آسیب‌ شناسی دهان‌، فک و‌ صورت
خانم دکتر فرین فاطمی استادیار سلامت در بلایا و فوریت ها
خانم الهام فاطمی مربی فیزیوتراپی
آقای دکتر رسول بهارلو استادیار ایمنی شناسی پزشکی
اعضای محترم دانشجویی
آقای ایلیا اسدی دانشجوی دکترای عمومی
آقای عماد غلامی دانشجوی دکترای عمومی
آقای محمدسعید جباری

دانشجوی کارشناسی کاردرمانی

 

لیست اخبار صفحه :1